Ffynonellau cyllid

Mae benthyciadau ar gyfer astudiaeth ôl-radd ar gael:

Mae Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen yn dyfarnu grantiau ar sail gystadleuol i fyfyrwyr Cymreig sy’n dymuno astudio am gymhwyster ôl-radd (hyd at uchafswm o £7000).

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dyfarnu Ysgoloriaethau Ymchwil ar sail gystadleuol ar gyfer astudiaeth ddoethurol drwy gyfrwng y Gymraeg